akademi@akademicerrahi.com.tr
Tel: 0 (326) 612 0 612 pbx - 0(532) 343 2715

Göz Hastalıkları

Göz Hastalıkları

Göz Hastalıkları Hakkında Bilgiler Hipermetropi

Hipermetropide esas olarak yakını görememe söz konusudur. Ancak yaygın kanının aksine hipermetropide uzak görme de tamamen normal değildir. Hipermetroplar küçük yaşlarda uzağı görmede zorluk çekmeseler de (hipermetropinin derecesi çok yüksek değilse), yaşın ilerlemesiyle birlikte uzağı da net görmekte zorlanmaya başlarlar.Uzun süreli dikkat gerektiren bir işle meşgul olurken gözlerde ağrı, yorgunluk, uyku hissi en bariz şikayetlerdir.

Hipermetropi, baktığımız cisimden gelen ışınların retinanın tam üzerinde değil arkasında odaklanması sonucu oluşur. Sonuçta, retinada cismin bulanık bir görüntüsü oluşur. Toplumun ortalama % 25'inde görülen bir kırma kusurudur. Göz küresinin ön-arka uzunluğunun normalden daha kısa olması ya da gelen ışınların kornea, lens ve vitreusta normalden az kırılması sonucu ortaya çıkabilir

 

MİYOPİ

Göz, normale göre daha uzundur veya az olarak saydam tabaka (kornea) ve lens görüntüyü daha güçlü odaklar.Bu durumda görüntülerin gözümüzün sinir tabakasındaki görme merkezinin önüne düşer.

Bu güne kadar edinilen bilgiler, en çok rastlanan görme kusuru olan miyopun kalıtımla ilgisi olduğunu ortaya koyuyor.Çoğu zaman aileden geçtiği biliniyor.çeşitli veriler, çevre faktörlerinin aileden gelen görme kusurlarının ortaya çıkmasını etkilediğini gösteriyor.

Miyopun yaşlada ilgisi bulunyor.Miyop genellikle 8-12 yaşlarında oluşmaya başlar ve miyop;büyüme çağı olan 10-18 yaşları arasında daha fazla artar.

Bu önemli rahatsızlığın oluşmasının önlenip önlenemeyeceği konusunda genel kabul “Miyopi teorik olarak önlenemez.Özellikle yüksek numaralı dejeneratif miyopların birbirleriyle evlenmeleri, çocukların da aynı hastalığın görülme riskini daha çok arttırıyor .”

Çok yaygın kanaatin aksine gözlük takmanın, gözlük numarasının miyobun ilerlemesine veya gerilemesine hiçbir katkısı yoktur.

Gözlük, sadece göz kusuru nedeniyle görme merkezine düşmeyen görüntülerin, makula denen görme görme merkezinde toplanmasını sağlar. Ama gözde ki kusuru kaldırmaz.Kusuru tamamıyla tedavi etmediği gibi ilerlemesini de neden olmazlar.Diğer taraftan göz eksersizleri, vitamin veya ilaçların miyopu önlediği veya düzelttiği kanısıda doğru değildir.

Bu önemli göz kusurunun yaşam kalitesini ciddi biçimde bozduğu biliniyor. Miyobun kontrol altında tutulması için başlangıçta 6 aylık, doktor takipleri tavsiye ediliyor.

Nasıl Tedavi Edilir?

Yaygın görme kusuru olan miyobun tamamen tedavisi “Lasik” yöntemiyle mümkün olabiliyor.

Lasik dışındaki tedavilere tashih (düzeltme)demenin daha doğru olacaktır.

Miyoplar gözlük veya kontakt lens gibi araçları kullandıklarından net görürler. Çıkarınca bulanık görürler.

Gözlük camları veya kontakt lensler, görüntünün sinir tabakası üzerine düşmesini sağlıyor. Böylelikle görüntü netleşmiş oluyor.

Hangi tedavi uygun olur?

Miyop tedavisinde, gözlük kullanma veya operasyon tercihlerinin neye göre yapılmalıdır?

Düzeltilmemiş miyoplarda görme bozukluğu ileridir. Kişinin TV seyretmek, araçların plakalarını, işaret levhalarını okumak gibi günlük işlevlerini etkiler.

Basit (hafif) miyoplarda gözlükle mükemmel bir görme keskinliği elde edilir. Ancak gözlük kullananlardaki gözlük görme, kullanmayanlara oranla daha düşüktür. Bu nedenle hafif miyoplara ancak gerektiği anlarda gözlük kullanmaları, baş ağrısı yoksa yakın çalışmalarda kullanmamaları önerilir.

Orta derecede miyoplarda gözlüğü kullanmak, özellikle gençlerin okul başarıları ve sosyal hayatlarının gelişmesi yönünden önemlidir.

İleri miyoplarda sinir tabakasının yerinden ayrılma riski fazladır. Bunlarda körlüğe varacak değişiklikler olabileceğin den ağır yük taşımamaları, yüksekten hoplamamaları ve gözlerini darbeden korumaları gereklidir.

14 yaşlarına kadar gözlükle, 14-18 yaş arası gözlükle veya isterse kontakt
lensle düzeltme en uygun olanıdır. 18-20 yaşlarından sonra son 1 yılda miyobunda herhangi bir ilerleme olmayan hastalara,gözün ön saydam tabakası (kornea) uygun vakalara lazer yöntemleri uygulanabilir.

ASTİGMATİZM

Astigmatizm uzak ve yakın görmede bulanıklığa yol açar; düzenli (basit, bileşik, karışık) ve düzensiz tipleri mevcuttur. Düzenli astigmatizm göze gelen ışınların retinanın tam üzerinde bir noktada değil retinanın önünde ya da arkasında birden fazla noktada odaklanması sonucu oluşur. Astigmatizm en sık görülen kırma kusurudur ve gözlerin büyük bir çoğunluğunda değişen derecelerde bulunur. Kornea yüzeyinin tam küresel şekilli olmaması, bir eksende diğerinden daha farklı eğimde olması durumundan kaynaklanır. Sonuçta, retina üzerinde oluşan görüntü simetrik değildir, şekil bozukluğu vardır. Astigmatizm miyoplarda ve hipermetroplarda bulunabilir.

PRESPİYOPİ (yaşa bağlı okuma güçlüğü)

Yaşın ilerlemesiyle birlikte göz küresinin içinde bulunan göz merceğinin yakın cisimlere odaklanabilme yeteneği giderek zayıflar. Bu yakına odaklanamama ve dolayısıyla yakını görememe problemi genellikle 40 yaşın üzerinde belirgin hale gelir. Presbiyopi olarak adlandırılan ve yaşa bağlı olarak normalde her gözde oluşması beklenen bu kırma kusuru düşük miyopisi olanlar dışında her göz için yakın gözlüğü ya da okuma gözlüğü kullanımını gerektirir. Yaş ilerledikçe gözün iki noktayı ayırt edebilme kabiliyeti gittikçe azalır ve yetersiz kalan gözlük numaralarını periodik olarak değiştirmek icap eder.

BENZER ÜRÜNLER

HIZLI İLETİŞİM

Sorun Ve Şikayetlerinizi Bize Hızlı Bir Şekilde Bildirin