atmosgb@akademicerrahi.com.tr - akademi@akademicerrahi.com.tr
0 (326) 612 0 612 pbx

MOBİL HİZMETLERİMİZ

Mobil Sağlık Hizmetleri

İşyerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür.

Çalışanların sağlık kayıtlarının işe girişten itibaren başlanarak kanuni sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir.

Bu hizmetlerimizi kendi donanımlı araçlarımızla "mobil olarak" işyerlerinizde yapmaktayız.

Sağlık kontrollerinin zamanında yapılması oluşacak problemlerin önceden tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.

 

Akademi Cerrahi Tıp Merkezi iş yeri hekimi hizmetleri, Ağır ve Tehlikeli İşler Çalışma Raporu, Portör Muayenesi, Sağlık Taramaları, Solunum Fonksiyon Testi, Kan ve İdrar Tetkikleri, Akciğer Grafisi, Kulak Odiometresi, Göz ve Kulak Burun Boğaz Uzman Doktor Muayeneleri  gibi tüm Sağlık Hizmetleri fabrikanızda verilmektedir.

 

 

TETKİKLER VE YENİLENME SÜRELERİ

Akciğer Grafisi

Ağır ve Tehlikeli işlerde en az 6 ayda bir defa

Gaita Kültürü

Salmonella ve Shigella yönünden, en az yılda bir defa

Boğaz ve Burun Kültürü

Staphylococus aureus yönünden, en az yılda bir defa

Dışkının Mikroskobik İncelenmesi

Entemoeba histolytica kistleri, Giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları, yönünden En az 6 ayda bir defa

 

AKCİĞER GRAFİSİ

 

 

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından açıklandığı üzere “Periyodik İşçi Sağlığı” taramalarda kullanılan akciğer filmlerinin büyüklüğü DÜNYA ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ(ILO) normlarına göre 35x35 cm veya daha büyük boyutlarda ve 1. Teknik kalitede olması gerekmektedir. Yeni uygulama CR Sistem kabul edilmektedir.

 

ODYOMETRİ

 

 

Gürültülü ortamlarda çalışılması sonucu oluşabilecek İşitme Kaybının değerlendirilmesi amacıyla işitme testi (odiometri) uygulanır. Mobil sağlık tarama aracımızda işitme testi, uygun ses izolasyonu yapılmış özel kabinde, yapılmaktadır.

 

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ ( SFT )

 

 

Solunum Fonksiyon Testi kişilerin uygun şartlarda Solunum Fonksiyonlarını ve kapasitelerini ölçmeye yarayan testtir.

İş yerinde gaz, toz, duman ve kimyasallara maruz kalınması sonucu solunum yolları ve akciğer hastalıklarına yakalanma riskinin değerlendirilmesi amacıyla uygulanır.

Solunum Fonksiyon testi, SFT eğitim sertifikalı hemşirelerimiz tarafından yapılmakta,  Göğüs ve Astım Hastalıkları Uzmanımız tarafından değerlendirilip raporlandırılmaktadır.

PORTÖR TARAMASI

 

 

Portör taraması;

Akciğer filmi,
Boğaz kültürü,
Gaita kültürü,
Gaita mikroskobisi
HBs Ag ve 
Klinik muayeneden oluşmaktadır.
Mobil sağlık tarama aracımızda alınan numuneler usulüne uygun koşullarda muhafaza edilerek, laboratuarda çalışılıp sonuçları raporlandırılmaktadır.

AŞI UYGULAMALARI

 

 

Mobil sağlık tarama aracımızda aşı uygulamaları; uygun soğuk zincir kuralları gözetilerek, sağlık memuru ve hemşireler tarafından yapılmaktadır.

Tetanoz aşısı
Hepatit aşıları (hepatit testleri sonucu uygun hastalara uygulanmaktadır.)
Grip aşıları (mevsimsel salgın nedeni ile oluşabilecek iş gücü kaybını engellemek için) istek doğrultusunda yapılmaktadır.

BENZER HİZMETLERİMİZ

HIZLI İLETİŞİM

Sorun Ve Şikayetlerinizi Bize Hızlı Bir Şekilde Bildirin